سنگ عقیق شجر سمنان 2.65 گرم

98,000 تومان

این عقیق شجر سمنان طبیعی با یک قاصدک درشت در وسط آن نمایی جالب را پدید آورده است. تراش این سنگ اشکی و دارای رنگ بدنه سفید شفاف و بدون بهسازی است. این سنگ به عنوان آویز یا انگشتر قابل استفاده است.

فروخته شد!

شجر زیبای سمنان قاصدکی
سنگ عقیق شجر سمنان 2.65 گرم

فروخته شد!