کوارتز توت فرنگی (در خونی) طبیعی 3.4 گرم

150,000 تومان

این محصول یک کوارتز توت فرنگی (در خونی – در حسینی) طبیعی و بدون بهسازی با وزن 3.4 گرم است که دارای تراش بیضی دامله و اینکلوژن های قرمز دانه ای اکسید آهن می باشد.

فروخته شد!

خرید کوارتز توت فرنگی (در خونی) طبیعی
کوارتز توت فرنگی (در خونی) طبیعی 3.4 گرم

فروخته شد!