سنگ کوارتز توت فرنگی (در خونی) 3.1 گرم

125,000 تومان

این محصول یک کوارتز توت فرنگی (در خونی – در حسینی) درشت طبیعی و بدون بهسازی با وزن 3.1 گرم است که دارای تراش بیضی دامله و اینکلوژن های قرمز دانه ای اکسید آهن می باشد.

فروخته شد!

خرید سنگ کوارتز توت فرنگی (در خونی)
سنگ کوارتز توت فرنگی (در خونی) 3.1 گرم

فروخته شد!