کوارتز توت فرنگی (در خونی) طبیعی 2 گرم

120,000 تومان

این محصول یک کوارتز توت فرنگی (در خونی – در حسینی) طبیعی زیبا و بدون بهسازی با وزن 2 گرم است که دارای تراش بیضی دامله و اینکلوژن های قرمز دانه ای اکسید آهن می باشد. یک ترک در بغل سنگ دیده می شود.

فروخته شد!