کوارتز توت فرنگی صورتی طبیعی 2.3 گرم

120,000 تومان

این محصول یک کوارتز توت فرنگی (در خونی – در حسینی) طبیعی زیبا و بدون بهسازی با وزن 2.3 گرم است که دارای تراش بیضی دامله و اینکلوژن های صورتی دانه ای اکسید آهن می باشد. یک ترک در بغل سنگ دیده می شود.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ در حسینی خونی کوارتز توت فرنگی طبیعی
کوارتز توت فرنگی صورتی طبیعی 2.3 گرم

فروخته شد!