کوارتز توت فرنگی طبیعی 2.1 گرم

110,000 تومان

این محصول یک کوارتز توت فرنگی (در خونی – در حسینی) طبیعی زیبا و بدون بهسازی با وزن 2.1 گرم است که دارای تراش بیضی دامله و اینکلوژن های قرمز دانه ای اکسید آهن می باشد. در بغل این سنگ دارای ترک دیده می شود.

موجود

قیمت خرید سنگ در حسینی خونی کوارتز توت فرنگی طبیعی
کوارتز توت فرنگی طبیعی 2.1 گرم

110,000 تومان