سنگ خورشید طبیعی بیضی 4.3 قیراط

76,000 تومان

این سنگ یک سان استون (سنگ خورشید) 4.3 قیراطی بیضی است که در نور ورودی پدیده اونتورسنسی خوبی را نمایش می دهد. این نگین مناسب گردنبند یا سنگ انگشتر بوده و کاملا طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!