ابری به شکل الماس درون الماس طبیعی

ابری به شکل الماس درون الماس طبیعی
شکل 1: این الماس برلیانی گرد 0.53 قیراطی حاوی اینکلوژن ابر (Cloud) منحصر به فردی شبیه نمای الماس بود. میکروگرافی ناتان رنفرو ؛ میدان دید 2.60 میلی متر

زیر میکروسکوپ ، الماس می تواند شگفتی های جالبی را نشان دهد. به تازگی ، پژوهشگران یک الماس برلیانی گرد با رنگ D ، 0.53 قیراط، با اینکلوژن ابر یا کلود “cloud” جذاب بررسی کرده اند که شباهت قابل توجهی به نمای نیمرخ یک الماس برلیانی گرد فست شده دارد (شکل 1). با توجه به اینکلوژن ابر برجسته الماس گونه زیر پیشخوان (Table) ، درجه پاکی سنگ SI2 تعیین شده است. (شکل 2).

اینکلوژن ابر درون الماس طبیعی
شکل 2. الماس برلیانی گرد رنگ D و وزن 0.53 قیراط به دلیل وجود ابر متمایز در زیر Table سنگ ، پاکی SI2 دارد. عکس از مارکو مارتینز.

از عکس برداری میکروسکوپی برای اندازه گیری عمق ابر استفاده شد ، که نشان می داد سه بعدی است و قسمتی از مرکز آن به سطح الماس می رسد. هنگامیکه روی اینکلوژنی که به سطح Table الماس رسیده است فکوس شد ، ابر به اندازه 320 میکرون فاصله کانونی را پوشش می دهد. این اولین نمونه از یک الماس فست خورده نیست که یک ابر را با هندسه مرتبط با الماس شکل نشان می دهد. گوهرشناسان سایر الماس های طبیعی با ابرهایی شبیه به هشت وجهی (octahedra) الماس را نشان داده اند (Winter 2015 Lab Notes، pp. 428-429؛ Renfro et al.، Winter 2018 G&G، pp. 428-429). با این حال ، این اولین ابر اینکلوژنی با چنین شکلی است که پژوهشگران با آن روبرو شده اند. طیف های جذب مادون قرمز الماس را نوع Ia با غلظت اشباع نیتروژن نشان داد. ترسیم فوتولومینسانس با برانگیختگی 532 نانومتر و 455 نانومتر جمع آوری شد. ترسیم نقاط نورتابناکی (Photoluminescence) مربوط به شدت نرمال شده پیک در 700 نانومتر (شکل 3A) تقریباً تنها در ابر تشخیص داده شد. این قله در 700 نانومتر به نیکل نسبت داده شده است و در الماس های غنی از هیدروژن ، به ویژه در ابرهای غنی از هیدروژن ، دیده می شود.

ترسیم فوتولومینسانس از اینکلوژن ابر در الماس
شکل 3. ترسیم فوتولومینسانس از هزاران طیف (اندازه هر پیکسل 10 میکرون) تهیه شده است. A: شدت قله ای با مرکزیت 700 نانومتر (مرتبط با نیکل و اغلب در ابرهای هیدروژنی دیده می شود). شدت این پیک با مقیاس بندی نسبت به پیک رامان الماس نرمالیزه شده است. B: شدت مرکز H3 نرمال شده در 503.2 نانومتر. بیشتر ابر دارای شدت کمتری نسبت به الماس اطراف آن دارد ، اما بخشی از ابر قسمت “کمربند” ، شدت H3 بیشتری نشان می دهد. ج: ترسیم شدت رامان الماس به خوبی با تصویر بصری مطابقت دارد ، از جمله ابر شبیه به نمای الماس که در شکل 1 دیده می شود.

در نقشه PL 455 نانومتر ، مرکز H3 را در 503.2 نانومتر تشخیص دادیم (شکل 3B) ، که به عنوان یک مجموعه توده متراکم A-aggregate با یک جای خالی مشخص شده است. منطقه به ویژه متراکم در امتداد “کمربند الماس (girdle)” شیمی متمایزی را نشان می دهد زیرا آن بخش از ابر دارای شدت پیک 700 نانومتر (شکل 3A) و غلظت حد بالای H3 (شکل 3B) است. شکل 3C شدت پیک رامان الماس را نشان می دهد. سیگنال رامان شناسایی شده در ابر شدت کاهش یافته را نشان می دهد. علاوه بر این ، نمای بیرونی الماس در این ترسیم به خوبی با تصویر شکل 1 مطابقت دارد (زیرا وجود ابر باعث کاهش سیگنال رامان به آشکارساز می شود). تحقیقات قبلی نشان داده است که اغلب اوقات چنین ابرهایی ترجیحاً در بخشهای رشد {100} ایجاد می شوند. در حالی که این تشکیل ابر الماسی شکل ممکن است باعث نگرانی در مورد منشا طبیعی چنین اینکلوژنی شود ( با توجه به نمونه ای از حکاکی لیزری زیر سطحی سه بعدی در کوارتز در Fall 2020 Micro-World, pp. 427–430 را ببینید) ، کلود (ابر) در این الماس هنگام بررسی تحت میکروسکوپ کاملاً طبیعی به نظر می رسید. به طور کلی ، عدم وجود اینکلوژن یا خصوصیات پاکی ، زیبایی و ارزش الماس را افزایش می دهد ، اما نه همیشه. در این الماس ، حضور ابری زیبا ، ارزش و خاص بودن به آن می افزاید. به لطف یک تراشکار هوشیار و ماهر ، ما می توانیم یک نمونه باشکوه دیگر از اینکلوژن ابر خیره کننده در الماس را ببینیم.

منابع: Sally Eaton-Magaña is senior manager of diamond identification, Nathan Renfro is manager of colored stone identification, at GIA in Carlsbad, California. Alpesh Vavadiya is senior manager of training at GIA in Mumbai. Gems & Gemology, Spring 2021, Vol. 57, No. 1

1 دیدگاه برای “ابری به شکل الماس درون الماس طبیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *