عقیق شجر قاین شفاف طبیعی 2.4 گرم

85,000 تومان

این شجر قاین با دندریت های قهوه ای تا تیره شبیه بوته بوده که میتواند جهت استفاده به عنوان نگین سنگ انگشتر مورد استفاده قرار گیرد.

فروخته شد!

خرید عقیق شجر قاین طبیعی
عقیق شجر قاین شفاف طبیعی 2.4 گرم

فروخته شد!