سنگ عقیق خزه ای پاییزی قرمز 1.7 گرم

22,000 تومان

این عقیق با وزن 1.7 گرم و تراشی بیضی شکل دارای خزه هایی قرمز رنگ در میان موج های آبی دارد.

فروخته شد!