عقیق شجر بهاری درشت 9.8 گرم

150,000 تومان

این محصول یک عقیق شکوفه بهاری با نمایی از شجرهای سفید در زمینه سوسنی – یاسی ملایم است که مناسب سنگ آویز می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق شجر بهاری درشت 9.8 گرم

فروخته شد!