عقیق شجر شکوفه انگشتری 2.5 گرم

160,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر شکوفه بهاری با اینکلوژنهایی زیبا از رنگ سفید می باشد. این سنگ صدرصد طبیعی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق شجر شکوفه انگشتری 2.5 گرم

فروخته شد!