عقیق شجر بهاری زمینه سوسنی 10.2 گرم

200,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر 10.2 گرمی با اینکلوژن های خزه ای سبز در زمینه سوسنی است که مناسب استفاده به عنوان آویز می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق شجر بهاری زمینه سوسنی 10.2 گرم

موجود