سنگ عقیق شجر بهاری طبیعی زیبا 3.1 گرم

112,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری زیبا در زمینه سوسنی – یاسی است که از کیفیت و تنوع رنگ خوبی برخوردار میباشد.

فروخته شد!