سنگ عقیق شجر پاییزی شفاف 5.7 گرم

120,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر پاییزی سایز بسیار زیبا با زمینه ای شفاف بی رنگ بوده که اینکلوژنهای خزه ای قهوه ای مایل به زرد در آن نمایی از برگهای پاییز را نشان میدهند. این سنگ طبیعی و بدون بهسازی و یافت شده از ایران است.

فروخته شد!

سنگ عقیق شجر پاییزی شفاف 5.7 گرم
سنگ عقیق شجر پاییزی شفاف 5.7 گرم

فروخته شد!