عقیق شجر پاییزی سوزنی 5.4 گرم

98,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر پاییزی با نیدل های سوزنی همراه خزه های قرمز در میان پس زمینه موج مانند آبی قرار دارند. این سنگ که گاهی با عنوان شجر دریایی نیز شناخته می شود، طبیعی می باشد. نمونه های سوزنی با نمای پاییزی خاص و جذاب هستند.

فروخته شد!

خرید عقیق شجر پاییزی سوزنی
عقیق شجر پاییزی سوزنی 5.4 گرم

فروخته شد!