عقیق شجر پاییزی سوزنی منظره 7.2 گرم

110,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر پاییزی با نیدل های سوزنی همراه خزه های قرمز در میان پس زمینه رودخانه مانند آبی قرار دارند. این سنگ که گاهی با عنوان شجر دریایی نیز شناخته می شود، طبیعی می باشد. نمونه های سوزنی با نمای پاییزی خاص و جذاب هستند.

فروخته شد!

عقیق شجر پاییزی سوزنی منظره 7.2 گرم
عقیق شجر پاییزی سوزنی منظره 7.2 گرم

فروخته شد!