عقیق پاییزی سوزنی گرد درشت 12.5 گرم

95,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر پاییزی درشت با تراش گرد و نیدل های سوزنی همراه خزه های قرمز در میان پس زمینه موج مانند آبی قرار دارند. این سنگ که گاهی با عنوان شجر دریایی نیز شناخته می شود، طبیعی می باشد. نمونه های سوزنی با نمای پاییزی خاص و جذاب هستند.

لازم به ذکر است که در گوشه سنگ یک ترک جزیی دیده میشود.

فروخته شد!

عقیق پاییزی سوزنی گرد درشت 12.5 گرم
عقیق پاییزی سوزنی گرد درشت 12.5 گرم

فروخته شد!