عقیق شجر پاییزی سوزنی بیضی 8.7 گرم

89,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر پاییزی با تراش بیضی و نیدل های سوزنی همراه خزه های قرمز در میان پس زمینه رودخانه مانند آبی قرار دارند. این سنگ که گاهی با عنوان شجر دریایی نیز شناخته می شود، طبیعی می باشد. نمونه های سوزنی با نمای پاییزی خاص و جذاب هستند.

فروخته شد!

عقیق شجر پاییزی سوزنی بیضی 8.7 گرم
عقیق شجر پاییزی سوزنی بیضی 8.7 گرم

فروخته شد!