عقیق باباقوری چشمی طبیعی 5.3 گرم

90,000 تومان

این محصول یک عقیق باباقوری دارای رنگ قهوه ای متمایل به نارنجی است. این سنگ صدرصد طبیعی است.

فروخته شد!

عقیق باباقوری اصل طبیعی
عقیق باباقوری چشمی طبیعی 5.3 گرم

فروخته شد!