کوارتز صورتی طبیعی اشکی 2 گرم

65,000 تومان

این محصول یک رز کوارتز طبیعی 2 گرمی تراش اشکی دامله با رنگ صورتی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ رز کوارتز صورتی طبیعی
کوارتز صورتی طبیعی اشکی 2 گرم

موجود