جاسپر چشم پرنده بیضی 8.2 گرم

150,000 تومان

این محصول یک جاسپر چشم پرنده (ریولیت) بیضی با وزن 8.2 گرم است که نمایی زیبا مطابق تصاویر دارد. این سنگ طبیعی و بدون بهسازی می باشد.
لازم به ذکر است این سنگ ترک ندارد و رگه های سیاه مربوط به طرح سنگ است.

موجود

قیمت سنگ جاسپر پرنده
جاسپر چشم پرنده بیضی 8.2 گرم

موجود