ریولیت جاسپر چشم پرنده درشت 8.3 گرم

160,000 تومان

این محصول یک جاسپر چشم پرنده (ریولیت) درشت با وزن 8.3 گرم و تراش بیضی است که نمایی زیبا مطابق تصاویر دارد. این سنگ طبیعی و بدون بهسازی می باشد.
لازم به ذکر است این سنگ ترک ندارد و رگه های سیاه مربوط به طرح سنگ است.

موجود

قیمت سنگ جاسپر پرنده
ریولیت جاسپر چشم پرنده درشت 8.3 گرم

موجود