سنگ جاسپر چشم پرنده اشکی 3.7 گرم

40,000 تومان

این محصول یک جاسپر چشم پرنده (ریولیت) با وزن 3.7 گرم و تراش اشکی است که نمایی زیبا مطابق تصاویر دارد. این سنگ طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!