سنگ جاسپر چشم پرنده اشکی 7.3 گرم

150,000 تومان

این محصول یک جاسپر چشم پرنده (ریولیت) با وزن 7.3 گرم و تراش اشکی است که نمایی زیبا مطابق تصاویر دارد. این سنگ طبیعی و بدون بهسازی می باشد.
لازم به ذکر است این سنگ ترک ندارد و رگه های سیاه مربوط به طرح سنگ است.

موجود

قیمت سنگ جاسپر پرنده
سنگ جاسپر چشم پرنده اشکی 7.3 گرم

موجود