راف عقیق قلوه ای معدنی 18 گرم

37,000 تومان

این راف عقیق قلوه ای با رنگ قهوه ای تیره با بلورهای حباب ریز کنار هم میتواند یک قطعه کلکسیونی زیبا در ویترین شما باشد.

فروخته شد!

راف عقیق قلوه ای تاولی سیاه
راف عقیق قلوه ای معدنی 18 گرم

فروخته شد!