عقیق قرمز-نارنجی بوتروئیدال 49 گرم

38,000 تومان

این محصول یک راف عقیق قرمز-نارنجی بوتروئیدال طبیعی با وزن 49 گرم و ظاهری مطابق تصاویر دارد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق نارنجی بوتروئیدال
عقیق قرمز-نارنجی بوتروئیدال 49 گرم

فروخته شد!