عقیق چشمی طبیعی خاکستری 1.2 گرم

80,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق باباقوری طبیعی و بدون بهسازی با وزن 1.2 گرم است که چشم دایره ای در وسط قرار دارد. تراش بیضی این سنگ نامتقارن است. در هنگام خرید لطفا به ابعاد سنگ در جدول مشخصات آن توجه نمایید.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق باباقوری چشم دار اصل معدنی
عقیق چشمی طبیعی خاکستری 1.2 گرم

فروخته شد!