سنگ عقیق باباقوری طبیعی 6.3 قیراط

53,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق باباقوری طبیعی با میکروژئودی در پشت خود و رنگی مطابق تصویر دارد. این عقیق بدون بهسازی میباشد.

فروخته شد!