عقیق باباقوری شفاف طبیعی 1.4 گرم

82,000 تومان

این محصول یک عقیق باباقوری شفاف 1.4 گرمی طبیعی و بدون بهسازی با ابعادی کوچک مناسب انگشتر می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق باباقوری چشم دار اصل معدنی
عقیق باباقوری شفاف طبیعی 1.4 گرم

فروخته شد!