گارنت هسونیت طبیعی افغانستان 8.58 قیراط

350,000 تومان

این گارنت هسونیت با رنگ نارنجی مایل به قرمز پر رنگ است که در زیر نور متمایل به زرد میشود. این سنگ زیبا طبیعی و بدون بهسازی است که با قیمتی مناسب از وبسایت سنگ شناس میتوانید خریداری نمایید.

فروخته شد!