گارنت هسونایت نارنجی مایل به قرمز 2.1 قیراط

270,000 تومان

این محصول یک گارنت هسونیت طبیعی 2.1 قیراطی با رنگ نارنجی مایل به قرمز پر رنگ می باشد.

فروخته شد!