گارنت هسونایت نارنجی مایل به قرمز 9.43 قیراط

380,000 تومان

این محصول یک گارنت هسونیت طبیعی با رنگ نارنجی مایل به قرمز پر رنگ و قیمتی مناسب می باشد.

فروخته شد!