نگین جاسپر مریم طبیعی 3 گرم

36,000 تومان

این محصول یک نگین مریم جاسپر است که میتوانید در هر نوع جواهر آلاتی از آن استفاده نمایید. لازم به ذکر است از آنجایی که منبع اصلی استخراج این نوع سنگها رشته کوه های هیمالیا میباشد به دلیل اینکه این رشته کوه هند را از تبت جدا میکند ما ترجیحا منشا آن را هند ذکر کرده ایم.

موجود

قیمت سنگ جاسپر مریم
نگین جاسپر مریم طبیعی 3 گرم

موجود