کوارتز صورتی بیضی کوچک 1.1 قیراط

27,000 تومان

این محصول یک رز کوارتز بیضی 1.1 قیراطی است که دارای رنگ صورتی میباشد. این کوارتز صورتی صدرصد طبیعی و بدون بهسازی است.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ رز کوارتز صورتی طبیعی
کوارتز صورتی بیضی کوچک 1.1 قیراط

فروخته شد!