کوارتز صورتی شفاف تراش گرد 4.5 گرم

85,000 تومان

این محصول یک رز کوارتز شفاف گرد 4.5 گرمی است که دارای رنگ صورتی میباشد. این کوارتز صورتی صدرصد طبیعی و بدون بهسازی است.

فروخته شد!