سنگ عقیق جزع خرمایی طبیعی 4 گرم

80,000 تومان

این عقیق جزع پاک دارای رنگ خرمایی پر رنگ است که مناسب استفاده در هر نوع زیور آلاتی می باشد. این سنگ طبیعی بوده و آثاری از رنگ شدگی در آن مشاهده نشده است.

فروخته شد!

خرید عقیق جزع خرمایی رنگ
سنگ عقیق جزع خرمایی طبیعی 4 گرم

فروخته شد!