عقیق جزع خرمایی طبیعی 1.8 گرم

56,000 تومان

این عقیق جزع ، سایزی کوچک، پاک و دارای رنگ خرمایی پر رنگ ، کاملا طبیعی و آثاری از بهسازی در آن مشاهده نشده است.

فروخته شد!

عقیق جزع خرمایی طبیعی 1.8 گرم
عقیق جزع خرمایی طبیعی 1.8 گرم

فروخته شد!