عقیق عسلی پر رنگ طبیعی 1.8 گرم

49,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد عسلی پر رنگ بوده که مناسب نگین انگشتر میباشد. در قسمت بغل سنگ اینکلوژنهای ریز قهوه ای رنگ (گوتیت؟) دیده می شود و آثاری که نشان دهد رنگ شده است دیده نشد.

فروخته شد!

عقیق عسلی پر رنگ طبیعی 1.8 گرم
عقیق عسلی پر رنگ طبیعی 1.8 گرم

فروخته شد!