سنگ عقیق عسلی طبیعی 2.2 گرم

73,000 تومان

این محصول یک نگین عقیق طبیعی زرد عسلی با ابعادی مناسب انگشتر می باشد. این سنگ بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق زرد طبیعی
سنگ عقیق عسلی طبیعی 2.2 گرم

فروخته شد!