سنگ عقیق زرد روشن طبیعی 1.6 گرم

37,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد کمرنگ طبیعی و اصل با اینکلوژنهای قهوه ای رنگ (مانند قاصدک های درون شجر سمنان) زیبایی درون خود می باشد. این عقیق بدون بهسازی و دارای ابعادی کوچک می باشد.

فروخته شد!