عقیق زرد طبیعی پاک و زیبا 4.8 گرم

140,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد مایل به عسلی روشن پاک طبیعی و بدون بهسازی با وزن 4.8 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است.

فروخته شد!