عقیق زرد کمرنگ طبیعی 3 گرم

130,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد کمرنگ طبیعی و بدون بهسازی با وزن 3 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد
عقیق زرد کمرنگ طبیعی 3 گرم

130,000 تومان