عقیق عسلی تیره طبیعی 7.2 گرم

79,000 تومان

این محصول یک عقیقعسلی-قهوه ای طبیعی و بدون بهسازی با وزن 7.2 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد عسلی اصل معدنی طبیعی
عقیق عسلی تیره طبیعی 7.2 گرم

موجود