عقیق زرد عسلی طبیعی 4.6 گرم

220,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد طبیعی و بدون بهسازی با وزن 4.6 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق زرد طبیعی
عقیق زرد عسلی طبیعی 4.6 گرم

فروخته شد!