عقیق زرد طبیعی درشت 6.5 گرم

180,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد کمرنگ طبیعی و بدون بهسازی با وزن 6.5 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است .

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد طبیعی
عقیق زرد طبیعی درشت 6.5 گرم

موجود