عقیق زرد نباتی درشت طبیعی 7.9 گرم

95,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد نباتی درشت طبیعی و بدون بهسازی با وزن 7.9 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است .

فروخته شد!