عقیق عسلی طبیعی درشت 4.7 گرم

140,000 تومان

این محصول یک عقیق عسلی تیره طبیعی و بدون بهسازی با وزن 4.7 گرم و تراش بیضی از خراسان جنوبی است .

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد طبیعی
عقیق عسلی طبیعی درشت 4.7 گرم

موجود