عقیق زرد کمرنگ شفاف و طبیعی 4.2 گرم

100,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد روشن شفاف طبیعی و بدون بهسازی با وزن 4.2 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد
عقیق زرد کمرنگ شفاف و طبیعی 4.2 گرم

100,000 تومان