عقیق زرد طبیعی 4 گرم

120,000 تومان

این محصول یک عقیق عسلی طبیعی و بدون بهسازی با وزن 3.3 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق زرد طبیعی
عقیق زرد طبیعی 4 گرم

فروخته شد!