عقیق زرد شفاف طبیعی 1.6 گرم

150,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد طبیعی و بدون بهسازی با وزن 1.6 گرم و تراش بیضی کم ضخامت از خراسان جنوبی است. این سنگ مناسب آویز یا سنگ انگشتر می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد
عقیق زرد شفاف طبیعی 1.6 گرم

150,000 تومان