عقیق جزع سیاه درشت طبیعی 14.1 گرم

190,000 تومان

این محصول یک عقیق جرع سیاه طبیعی درشت با وزن 14.1 گرم و تراش بیضی می باشد. این نمونه مربوط به خراسان جنوبی بوده و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!