عقیق جزع سیاه طبیعی 3 گرم

300,000 تومان

این محصول یک عقیق جزع سیاه طبیعی با وزن 5.2 گرم و تراش بیضی می باشد. این نمونه مربوط به خراسان جنوبی بوده و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق سیاه جزع طبیعی
عقیق جزع سیاه طبیعی 3 گرم

فروخته شد!