نگین کوارتز شفاف طبیعی 2.1 گرم

55,000 تومان

این محصول یک نگین در کوهی (کوارتز بی رنگ شفاف) با وزن 2.1 گرم و تراش بیضی است که طبیعی و بدون بهسازی است.

موجود

قیمت خرید سنگ کوارتز شفاف در کوهی طبیعی اصل معدنی
نگین کوارتز شفاف طبیعی 2.1 گرم

موجود