فیلتر محصولات نمایش 1 - 12 از 26 نتایج
بر اساس رنگ سنگ
مرتب سازی
فیلتر محصولات نمایش 1 - 12 از 26 نتایج
بر اساس رنگ سنگ
مرتب سازی

در این صفحه نگین های سنگ در کوهی یا کوارتز شفاف و بی رنگ قرار داده شده است. قیمت این نوع کوارتز شفاف بر اساس کیفیت خود از جمله نداشتن اینکلوژن ، میزان بی رنگی و عدم ترک میتواند متفاوت باشد.

-11%
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

کوارتز شفاف (در کوهی) طبیعی2.7 گرم

49,000 تومان
-5%

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین کوارتز بی رنگ درشت 4 گرم

72,000 تومان
-8%
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

سنگ در کوهی بیضی 2.4 گرم

60,000 تومان
-7%
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین در کوهی طبیعی 2.3 گرم

70,000 تومان
-11%
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

در کوهی با ویژگی رنگین کمانی 2.3 گرم

85,000 تومان
-11%
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین سنگ کوارتز بی رنگ طبیعی 2.4 گرم

80,000 تومان
-13%
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین کوارتز شفاف طبیعی 2.8 گرم

70,000 تومان
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین دُر کوهی شفاف طبیعی 1.4 گرم

65,000 تومان
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین در کوهی (کوارتز شفاف) طبیعی 2.1 گرم

66,000 تومان
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین در کوهی با پدیده رنگین کمانی 1.8 گرم

65,000 تومان
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

در کوهی (کوارتز بی‌رنگ) پاک و طبیعی 3.5 قیراط

25,000 تومان
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین در کوهی (کوارتز بی‌رنگ) پاک 5.8 قیراط

28,000 تومان