فیلتر محصولات نمایش 1 - 12 از 26 نتایج
بر اساس رنگ سنگ
مرتب سازی
فیلتر محصولات نمایش 1 - 12 از 26 نتایج
بر اساس رنگ سنگ
مرتب سازی

در این صفحه نگین های سنگ در کوهی یا کوارتز شفاف و بی رنگ قرار داده شده است. قیمت این نوع کوارتز شفاف بر اساس کیفیت خود از جمله نداشتن اینکلوژن ، میزان بی رنگی و عدم ترک میتواند متفاوت باشد.

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

کوارتز شفاف (در کوهی) طبیعی 2.3 گرم

46,000 تومان

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین کوارتز بی رنگ اشکی 3.1 گرم

55,000 تومان
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

کوارتز شفاف بیضی 1.9 گرم

40,000 تومان

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین در کوهی شفاف طبیعی 1.6 گرم

33,000 تومان

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین کوارتز شفاف بیضی 1.7 گرم

35,000 تومان

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین سنگ کوارتز بی رنگ طبیعی 3.1 گرم

45,000 تومان
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین کوارتز شفاف طبیعی 2.7 گرم

65,000 تومان

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین کوارتز شفاف طبیعی 1.8 گرم

36,000 تومان

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین در کوهی (کوارتز شفاف) طبیعی 2.5 گرم

50,000 تومان

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین کوارتز شفاف بی رنگ 2.2 گرم

29,000 تومان

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

در کوهی (کوارتز بی‌رنگ) پاک و طبیعی 2 گرم

40,000 تومان
فروخته شد!

دُر کوهی (کوارتز بی‌رنگ شفاف)

نگین در کوهی (کوارتز بی‌رنگ) 2.2 گرم

35,000 تومان