کوارتز شفاف سه گوش 1.4 گرم

35,000 تومان

این محصول یک نگین در کوهی (کوارتز بی رنگ شفاف) با وزن 1.4 گرم و تراش سه گوش است که طبیعی و بدون بهسازی است.

فروخته شد!

قیمت سنگ نگین کوارتز شفاف طبیعی
کوارتز شفاف سه گوش 1.4 گرم

فروخته شد!