نگین در کوهی (کوارتز بی‌رنگ) درشت 7 گرم

70,000 تومان

این محصول یک در کوهی طبیعی 7 گرمی درشت با تراش گرد شکل است که دارای اندکی ویژگی رنگین کمانی نیز می باشد.

موجود در انبار

خرید نگین در نجف کوهی طبیعی اصل معدنی کوارتز شفاف
نگین در کوهی (کوارتز بی‌رنگ) درشت 7 گرم

70,000 تومان