نگین در کوهی (کوارتز بی‌رنگ) درشت 3.8 گرم

90,000 تومان

این محصول یک در کوهی طبیعی 3.8 گرمی درشت با تراش اشکی شکل است.

موجود

قیمت خرید سنگ در کوهی نجف کوارتز شفاف بی رنگ اصل معدنی
نگین در کوهی (کوارتز بی‌رنگ) درشت 3.8 گرم

موجود