سنگ نگین در کوهی پاک 1.5 گرم

35,000 تومان

این محصول یک نگین کوارتز بی رنگ شفاف (در کوهی) 1.5 گرمی با تراش بیضی است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد. یک زدگی در قاعده سنگ وجود دارد.

فروخته شد!

قیمت سنگ نگین کوارتز شفاف طبیعی
سنگ نگین در کوهی پاک 1.5 گرم

فروخته شد!