سنگ نگین در کوهی پاک 2.2 گرم

47,000 تومان

این محصول یک نگین کوارتز بی رنگ شفاف (در کوهی) 2.2 گرمی با تراش اشکی است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید نگین در نجف کوارتز شفاف در کوهی معدنی
سنگ نگین در کوهی پاک 2.2 گرم

47,000 تومان