نگین کوارتز (در کوهی) بیضی 2.4 گرم

55,000 تومان

این محصول یک سنگ کوارتز طبیعی پاک و شفاف 2.4 گرمی بیضی مناسب انگشتر است

موجود

قیمت خرید سنگ کوارتز شفاف در کوهی طبیعی اصل معدنی
نگین کوارتز (در کوهی) بیضی 2.4 گرم

موجود